close-icon
arrow-icon
vyhľadávanie
Všetky kategórie house-icon
Mám záujem o produkt: "Tlakové rúry do riadeného pretlaku" Správa
 

Tlakové rúry do riadeného pretlaku

Rúry

Tlakové rúry do riadeného pretlaku

VONKAJŠÍ PRIEMER RÚRY Požiadať o cenovú ponuku pdf-icon Katalóg produktu

Popis

Charakteristika výrobku:
Jednovrstvová médiová rúra čierna s modrými pásmi.

Typ materiálu:
Vysokohustotný polyetylén PE100.

Hlavný účel použitia:

Na dodávku pitnej a úžitkovej vody s prevádzkovým tlakom do 1,6 MPa pri teplote 20° C a projekt. životnosti 50 – 100 rokov
ako hlavné a vedľajšie potrubie uložené v zemi alebo potrubia na dopravu vody nad zemou vnútri ako aj mimo budovy.

Možné spôsoby pokládky:
– V otvorenom výkope s pieskovým lôžkom
– Pluhovanie *
– Frézovanie *
– Relining *
* podmienene vhodné
Možnosti použitia pre iné aplikácie / farba pásika podľa prepravovaného média:
– Kanalizačné potrubia – hnedý pozdĺžny pásik
– Ochranné potrubia (chráničky) – pásik podľa druhu použitia
– Drenážne rúry
Štandardné balenie:
Tyče = 6m, 12m
Náviny = 100m
Na vyžiadanie: iné dĺžky balení
Výhody:
– materiál PE 100 je pevnejší, preto na rovnaký tlak stačí menšia hrúbka steny
– možnosť použiť rôzne spôsoby zvárania
– rúra s rovnakou tlakovou odolnosťou je ľahšia PE 100 voči PE 80
– potrubie rovnakého priemeru a rovnakej tlakovej triedy má nižšiu hmotnosť,

- pri zachovaní rovnakého SDR sa výrazne zvýši bezpečnostný koeficient

– skráti sa čas pri zváraní vďaka menšej ploche prierezu potrubia
– PE 100 má vylepšené vlastnosti proti pomalému a rýchlemu šíreniu trhliny

Vyrobený podľa:

- EN 12 201-1, EN 12 201 – 2

Na vyžiadanie:

-Certifikát výrobku

-Certifikát o hygienickej nezávadnosti pre dopravu pitnej vody pre Slovenský a Český trh
– Technicky – montážny predpis
– Atest o kvalite
– Vyhlásenie zhody
Možné spôsoby spájania:
Rúry je možné spájať zváraním na tupo, elektrotvarovkami (elektrofúzne zváranie), alebo je možné použiť mechanické spojky. Zvárať je možné iba potrubia rovnakého typu materiálu. Nie je dovolené zvárať rúry PE 100 s rúrami z iných
druhov polyetylénu (PE 80, PE 40). Na spájanie potrubí rôznych materiálov je nutné použiť mechanické spojky alebo prírubový spoj.
Mechanické spojky
– sú určené k spájaniu všetkých druhov polyetylénu ( PEHD, PEDM, PELD ). Používajú sa plastové alebo
kovové. Umožňujú rýchlu montáž. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou a spoj zostáva pevný v ťahu aj pri pohybe.
Elektrospojky
– sú najrozšírenejším spôsobom zvárania plastov, ktorý je založený na vzájomnom spojení vonkajšieho
povrchu rúry a vnútorného povrchu tvarovky. Zváranie elektrofúziou môžu vykonávať iba oprávnené osoby.
Zváranie na tupo – je kontaktné zváranie, pri ktorom sa plochy nahrievajú dotykom nahrievacím telesom a potom sa voľné
konce pritlačia tlakom. Zváranie na tupo môžu vykonávať iba oprávnené osoby.

Vonkajší priemer rúry: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225

Podobné produkty